Kapitalisering

Kapitaliseringsrenten er den rente som den årlige netto leieinntekten skal divideres med for å finne fram til eiendommens forrentningsverdi. Grunnlaget for og beregningen av kapitaliseringsrenten, er gjort etter følgende prinsipp: Utgangspunkt: Langsiktig Statsobligasjonsrente – Inflasjon = Realrente Realrente + Vurdert risiko = Kapitaliseringsrente

Inflasjon

Dette er det samme som en økning i det generelle prisnivået. I takseringssammenheng settes inflasjonstallet ut fra målsettingen til Norges Bank om en inflasjon på 2,5% (2008) og at inflasjonstallet er relatert til fast eiendom.

Hybel

En hybel kalles gjerne et enkelt rom som leies ut. F.eks. ett enkelt rom i en annens leilighet/bolig, eller ett enkelt rom hvor leieboer har adgang til en annens leilighet/bolig til f.eks. baderom eller kjøkken. Kan også være et selvstendig rom som er fullt møblert. For hybelutleie gjelder til dels andre regler enn for utleie av leiligheter.

Hvordan beregner man arealene i rom med skråtak?

I forbindelse med eierskifte og bygging av bolig er det avgjørende å vite hva de ulike begrepene betyr. Det er knyttet mye forvirring rundt arealet i rom med skråtak. Hvor mye av rommet inkluderes i utregningen av P-ROM? Svaret er overraskende enkelt

For å finne bruksarealet i et rom med skråtak, beregnes bare det området hvor høyden i rommet er over 1,90m i minst 0,60m bredde, samt inntil 0,60m utenfor dette mot skråtaket. Det betyr at dersom du har en loftstue med skråtak på to sider, skal du finne de to punktene hvor takhøyden er akkurat 1,90m. Legg til inntil 0,60m mot skråtaket, men dersom du møter en delevegg før 0,60m, er det dette som er grensen. Deretter finner du rommets lengde og kan enkelt regne ut arealet.

Takstsenteret består av godkjente takstmenn med med tverrfaglig bakgrunn fra byggebransjen. Kontakt oss her eller ring en takstmann direkte her.  Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

  TelefonEpost

  Skriv inn koden:

  captcha

  Hvor stort må ett soverom være for at det skal kunne regnes som soverom?

  Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning.

  Hvor mye bør jeg rydde før dere kommer?

  Det holder med at vi ser vegger og gulv samt at vi kommer inn i alle rom, også krypkjeller.

  Hva trenger dere for å få utført en takst ?

  Vi trenger: skjøte, målebrev, plantegninger, forsikringspolise, ferdigattest, fellesutgifter, kommunale avgifter, byggemeldinger, festekontrakt og opplysninger om årlig festeavgift.

  Hva regnes som godkjent rømningsvei?

  I kjellere er det anbefalt rømningsvei fra annet hvert rom. Vinduene må være min 60 cm høye og 50 cm brede i lysåpning. Summen av bredde og høyde må være min. 1,5 m Underkanten av vindu må ikke være mer enn 1 m over gulv. Det blir godtatt en fast installasjon som kompenserer for dette under vinduet.

  Hva er forskjellen på BTA, BRA, P-ROM og S-ROM?

  Når du skal kjøpe, selge eller bygge bolig, er det en fordel at du vet hva de ulike begrepene betyr. For hva skiller egentlig BTA og BRA, og er balkongen inkludert i P-ROM?

  Her er noen av de vanligste forkortelsene som forekommer i boligannonser.

  Måleverdig areal: Felles for alle arealbegrep er krav til måleverdighet. Måleverdig areal skal være tilgjengelig (via dør, luke, trapp, permanent eller nedfellbar stige), ha gangbart gulv og en takhøyde på minimum 1,90m i minimum 0,60m bredde. Mot skråtak inkluderes også arealet inntil 0,60m utenfor høyde 1,90m mot skråtaket.

  Bruttoareal (BTA) er en betegnelse for det totale arealet av boligen din. Dette vil alltid være det største tallet. BTA måles på utsiden av ytterveggene av boligen. Mot naboer eller fellesareal vil BTA måles til midt i veggen. BTA er viktig å merke seg i forbindelse med nybygg- eller påbyggprosjekter. Hvor stor plass krever den nye enheten? Har hagen kapasitet til et påbygg med BTA på 61 m2?

  Bruksareal (BRA) er det viktigste begrepet å forstå seg på. Det er en betegnelse på boligens totale innvendige areal og deles inn i P-rom og S-rom. BRA måles fra innsiden av omsluttende vegger. BRA inkluderer alle innredningsenheter, altså vil ikke det å rive en vegg eller fjerne deler av kjøkkeninnredningen gi deg større areal. Innglassede balkonger regnes med i BRA som S-ROM. Åpne balkonger, terrasser og lignende regnes ikke med.

  Primærrom (P-ROM) indikerer bruksarealet av rom som er til varig opphold. Det er dette tallet som ligger til grunn for kvadratmeterprisen. Etter 01.01.2008 har begrepet BOA (boligareal) gått ut og blitt erstattet av primærrom (P-ROM). For å regne ut P-ROM, fratrekkes kott, boder og tekniske rom fra BRA. Vurderingen kan være komplisert og krever en profesjonell takstmann.

  P-ROM måles uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Det betyr at dersom et soverom for eksempel har for små vinduer i henhold til teknisk forskrift, vil rommet likevel medregnes i P-ROM-utregningen. Det er bruken av rommet som avgjør klassifiseringen.

  Sekundærrom (S-ROM) er det totale bruksarealet i boligen som ikke kvalifiserer til oppholdsrom. Dette kan være matkjeller, kott, garderobe, walk-in-closet, innglasset balkong, uinnredet loft, bod, teknisk rom og så videre. Hovedregelen er at S-ROM brukes til oppbevaring eller teknisk, og at det ikke betegnes som et oppholdsrom.

  Ved å legge sammen S-ROM og P-ROM, finner man totalt BRA.

  Takstsenteret består av godkjente takstmenn med med tverrfaglig bakgrunn fra byggebransjen. Vi har lang erfaring med verdivurdering av bolig, og kommer gjerne på befaring for å gi deg et overslag. Kontakt oss her eller ring en takstmann direkte her.   Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

   TelefonEpost

   Skriv inn koden:

   captcha

   Hjemmelshaver

   Den som står oppført som eier i grunnboken.