Kapitalisering

Kapitaliseringsrenten er den rente som den årlige netto leieinntekten skal divideres med for å finne fram til eiendommens forrentningsverdi. Grunnlaget for og beregningen av kapitaliseringsrenten, er gjort etter følgende prinsipp: Utgangspunkt: Langsiktig Statsobligasjonsrente – Inflasjon = Realrente Realrente + Vurdert risiko = Kapitaliseringsrente

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar