Prisliste 2023


Takst, Verdi/Lån


Tilstandsrapport


0 – 80 m²


6.000,-


Fra 10.000,-


81 – 120 m²


7.000,-


Fra 11.000,-


121 – 160 m²


7.000,-


Fra 12.000,-


Over 161 m²


Etter avtale


Etter avtale


Inkludert i pris

1 våtrom

Takst, Verdi/Lån


Tilstandsrapport


0 – 115 m²


8.000,-


Fra 15.500,-


116 – 180 m²


8.000,-


Fra 17.000,-


181 – 250 m²


10.000,-


Fra 20.000,-


251 -300 m²


10.000,-


Fra 23.000,-


Over 301 m²


Etter avtale


Etter avtale


Inkludert i pris:

2 våtrom


Ekstra våtrom


1.500,-


Ekstra boenhet i bolig, sokkel-/hybelleilighet


3.500,-


Hulltaking


1.000,-


Garasje, uthus – enkel beskrivelse


1.500,- inkl. mva.


Reisetid ut over 30 min tur/retur


2.000,- pr. time


Bilkostnader


9,- pr. km


Påløpte bomavgifter viderefaktureres


Leiligheter med utvidet vedlikeholdsansvar


4.000,-


Planskisse pr. etasje


1.250,-


Innhenting av dokumentasjon


2.000,- pr. time


Andre oppdrag


2.000,- pr. time


Ved avbestilling faktureres det for forberedelser


2.000,- pr. time


Der fastpris ikke er avtalt, faktureres det for medgått tid


2.000,- pr. time