Prisliste 2024


Takst, Verdi/Lån


Tilstandsrapport


0 – 80 m²


Fra: 7.200,-


Fra 12.000,-


81 – 120 m²


Fra: 8.400,-


Fra 13.000,-


121 – 160 m²


Fra: 8.400,-


Fra 14.000,-


Over 160 m²


Fra: 10.000,-


Fra 16.000,-


Inkludert i pris

1 våtrom

Takst, Verdi/Lån


Tilstandsrapport


0 – 115 m²


Fra: 9.600,-


Fra 18.000,-


116 – 180 m²


Fra: 9.600,-


Fra 20.000,-


181 – 250 m²


Fra: 12.000,-


Fra 23.000,-


251 -300 m²


Fra: 12.000,-


Fra 26.000,-


Over 300 m²


Fra: 14.000,-


Fra 30.000,-


Inkludert i pris:

2 våtrom


Ekstra våtrom


2.000,-


Ekstra boenhet i bolig, sokkel-/hybelleilighet


Fra 4.500,-


Hulltaking


1.000,-


Garasje, uthus – enkel beskrivelse


2.500,-


Tillegg for krypeloft


1.500,-


Tillegg for krypekjeller


1.500,-


Tillegg for arealoppmåling loftsetasjer og loftsleilighet (skråtak)


2.000,-


Reisetid ut over 30 min tur/retur


2.000,- pr. time


Bilkostnader


11,- pr. km


Påløpte bomavgifter viderefaktureres


Leiligheter med utvidet vedlikeholdsansvar


Fra: 4.000,-


Planskisse pr. etasje


Fra: 1.750,-


Innhenting av dokumentasjon


2.000,- pr. time


Andre oppdrag


2.000,- pr. time


Ved avbestilling faktureres det for forberedelser


2.000,- pr. time


Der fastpris ikke er avtalt, faktureres det for medgått tid


2.000,- pr. time
Alle priser er oppgitt inkludert mva.