Registerbetegnelse

Et nummersystem for eiendommer. Består av gårdsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer og kommunenavn eller kommunenummer.

Realrente

Realrente er den reelle avkastningen, dvs. avkastningen justert for inflasjon. I takseringssammenheng brukes en forenklet definisjon av realrente, den er differansen mellom renten på langsiktige statsobligasjoner og inflasjon. Denne forenklingen kan brukes her i landet hvor rentenivået er forholdsvis lavt og likeledes inflasjonen. Den riktige definisjonen ser slik ut: Realrente = (Nominell rente – Inflasjon)/(1 + Inflasjon/100) Hvis rente er 4,5 % og inflasjonen til 2,5 %, vil realrenten bli: 2,0/1,025 = 1,95 i motsetning til 2,0 %. Vi ser altså at matematikken og teorien, kun gir helt marginale og uinteressante utsalg fra praktisk anvendelse.

P-ROM Primærrom Prom

P-ROM er boligens primære rom, f.eks: stue, kjøkken, soverom, bad, omkledningsrom, TV-stue. Det er bruken av rommet som avgjør om rommet defineres som S-ROM eller P-ROM. Areal for P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. Se «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger» for utfyllende beskrivelse.

Proklama

En offentlig kunngjøring med oppfordring til arvinger eller kreditorer om å anmelde sine fordringer innen en viss frist.

Preseptorisk

Dvs. kan ikke fravikes, motsatt deklatorisk, kan fravikes. Dette gjelder særlig lovvtekster som kan være fraviklige eller ikke.

Pantobligasjon

Det er et gjeldsbrev som inneholder en erklæring om en plikt til betaling av en bestemt sum penger og en erklæring om at en bestemt eiendom er stilt som sikkerhet for pengene.

Pant

Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, angitt i pantobligasjon, et dokument som bekrefter låneopptaket. Lånegiver sikrer seg pant i eiendommen som belånes. Hvis lånet ikke betales, kan banken «ta eiendommen».

Oppholdsrom

Norsk Riksmålsordbok: Oppholdsrom er et rom til å oppholde seg i om dagen. Bokmålsordboka: Oppholdsrom er rom til å oppholde seg på. Folke- og boligtellingen 2003: Oppholdsrom er rom i boligen som brukes til boligformål, det vil si et rom hvor det er naturlig å sette seg ned, som for eksempel stue og arbeidsrom.

Omsetningsbasert leie

Leie basert på leietakers årlige omsetning, ofte kombinert med en minimums grunnleie og et maksimaltall

Ombygging

Ombygging av en bygningsdel betyr at delen bringes opp mot dagens krav, og det bringer dermed bygningsdelen opp over opprinnelig referansenivå.