Realrente

Realrente er den reelle avkastningen, dvs. avkastningen justert for inflasjon. I takseringssammenheng brukes en forenklet definisjon av realrente, den er differansen mellom renten på langsiktige statsobligasjoner og inflasjon. Denne forenklingen kan brukes her i landet hvor rentenivået er forholdsvis lavt og likeledes inflasjonen. Den riktige definisjonen ser slik ut: Realrente = (Nominell rente – Inflasjon)/(1 + Inflasjon/100) Hvis rente er 4,5 % og inflasjonen til 2,5 %, vil realrenten bli: 2,0/1,025 = 1,95 i motsetning til 2,0 %. Vi ser altså at matematikken og teorien, kun gir helt marginale og uinteressante utsalg fra praktisk anvendelse.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar