Dokumentasjon

Takstmannen trenger en del underlag for å kunne ferdigstille takstdokumentet. Kravet til underlagsdokumentasjon vil variere fra oppdrag til oppdrag. Vennligst vis respekt for takstmannenes ønsker om slik dokumentasjon. Husk også at takstmannens arbeid blir forenklet når underlaget er på plass. Derved spares også kostnader for takstbestilleren.

Bruttoareal (BTA)

Arealet av boligen målt inklusive arealet av ytterveggene. For boliger som henger sammen, tas arealet med til midten av veggen mellom boligene. Se «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger» for utfyllende beskrivelse.

Bruksareal (BRA)

Arealet av boligen målt fra innsiden av ytterveggene. For boliger som henger sammen, måles fra innsiden av veggen mellom boligene. Se «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger» for utfyllende beskrivelse.