Forsikringstakst/ Fullverdigrunnlag

Forsikringstakst settes av forsikringsselskapene som grunnlag for premieberegning. Forsikringstaksten gjenspeiler gjenoppbyggingskostnader ved en eventuell totalskade, og inkluderer ikke tomteverdi. Beregningen er selskapets eget ansvar, har man fullverdiforsikring, vil man få full erstatning for skaden. Forsikringstageren plikter å underrette selskapet om tilbygg/ ombygging. Hvis dette ikke er gjort, risikerer man en avkortning av erstatningsbeløpet. Er premiegrunnlaget satt for høyt, betaler forsikringstageren for høy premie, og bør ta opp vurderingen med sitt forsikringsselskap.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar