Forrentningsverdi

Avkastningsverdi eller en verdi som fremkommer ved at man dividerer en årlig avkastning eller inntekt av en eiendom med en prosentsats (kapitaliseringsrente). Kapitalisering er en verdsettingsmetode som baserer seg på en vurdering av en investerings fremtidige avkastning.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar