Førsterisiko

For ting forsikret på førsterisikovilkår, erstattes skaden – etter fradrag av egenandelen av forsikringssummen, men bare opp til den fastsatte forsikringssummen. Her blir det ingen avkortning hvis gjenanskaffelseskostnaden blir høyere enn forsikringssummen, men den fastsatte forsikringessummen er «taket» på utbetalingen ved totalhavari. Dvs, forsikringstaker aksepterer at gjenanskaffelseskostnaden maksimalt blir lik forsikringssummen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar