Sopp

Et problem som i de senere årene har fått større og større oppmerksomhet. Det finnes mange typer nedbrytende sopper i bygningskonstruksjoner og mange av disse påfører beboere helseproblemer. Kfr. faglitteratur på området for mer informasjon.