Skilsmissetakst

Ved skilsmisse er det viktig at begge parter er komfortable med valg av takstmann, spesielt hvis en av dem skal beholde boligen. Blir partene ikke enige, anbefales det at de oppnevner hver sin takstmann, som i fellesskap setter takst. Det er fornuftig at begge parter er tilstede ved takstbefaringen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar