Skattetakst

Skattetakst er en politisk bestemt takst som grunnlag for kommunal eiendomsskatt. Slik skatt betales i de kommuner som har innført betaling av eiendomsskatt.