Seksjoneringstakst & Seksjonering

Lov om eierseksjoner regulerer fremgangsmåte ved forkjøpsrett for leietagere ved seksjonering av eiendommen. Loven har også bestemmelser om forkjøpsrettspris.

Kort om eierseksjoner og seksjonering.

En seksjonert bolig er en bolig som er oppdelt etter «Lov om eierseksjoner» (Eierseksjonsloven). Eierseksjon er også gjerne kalt «selveier». Hvis du eier en seksjon, eier du en andel av en større bolig og har eksklusiv rett til bruk av din seksjon. Din andel av hele eiendommen er fastsatt i eierbrøken.

Dette til forskjell fra et borettslag, hvor du har en andel i borettslaget (andelsbeviset), ofte pålydende kr. 100,-, som gir deg rett til å leie en bolig etter nærmere avtale.

En annen variant er også sameier som er regulert etter «Lov om sameige» Her er det ikke opprettet seksjoner, du eier en hel eiendom sammen med andre, og har gjort intern avtale om hvem som bruker hva. Du eier ingen spesifisert del av eiendommen, men har en ideell andel av hele. Dette var en mye brukt løsning før Eierseksjonsloven kom. Bolig i sameie er vanskelig å belåne, alle eierne må være enige og garantere for hverandre. En gammel tomannsbolig som eies som et sameie, kan ofte lett seksjoneres uten krav til byggesak.

En eierseksjon har eget grunnboksblad, er dermed et eget panteobjekt og lett å belåne, og dermed også lett å selge.

Ved opptak av felles gjeld, f.eks. til rehabilitering av utvendig bygning, tak, drenering eller lignende, er dette lettest å få til i et borettslag. Det er borettslaget som står som eier av eiendommen, og kan pantsette hele eiendommen. Et eierseksjonssameie er ikke eier av eiendom og har ingen ting å pantsette. Det må inngås egne avtaler med banken.

Når en eiendom seksjoneres, skal det utarbeides plantegninger for alle etasjer, som tydelig viser hver enkelt seksjon. Fellesareal skal også fremgå av tegningene. Areal som «er nødvendig for andre eieres bruk», kan ikke innlemmes i en seksjon, men må være fellesareal. Ved enhver endring av seksjonenes størrelse, sammenslåing, eller oppdeling av seksjoner, skal det foretas en reseksjonering. Det er også mulig å seksjonere tomt som tilleggsareal til de enkelte boligseksjonene. Her er det krav om oppmåling av tomtegrenser. Det kan også opprettes tilleggsareal til seksjonene i bygget, hvis man ønsker å fordele fellesareal, f.eks. i kjeller og loft.

seksjonering

Mange steder vil man se at også flere eneboliger på felles tomt er seksjonert. Dette er en praktisk løsning der tomten er «for liten til å deles, men stor nok til å bebygges»

Alle eierseksjonssameier skal ha egne vedtekter.

Eierseksjonssameier med ni eller flere seksjoner skal registreres i Foretaksregisteret. Mindre sameier kan registreres.

Kjøperett.
Leietakere hadde tidligere kjøperett til redusert pris ved seksjonering. Denne bestemmelsen er nå tatt ut av loven.

Takstsenteret har erfaring med seksjonering og reseksjonering og kan bistå med dette. Kontakt oss i dag!

 

  Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

  TelefonEpost

  Skriv inn koden:

  captcha

  0 replies

  Legg igjen et svar

  Want to join the discussion?
  Feel free to contribute!

  Legg igjen en kommentar