Vår visjon

Takstsenteret har som målsetting å ha kundene i fokus. Servicenivået skal være høyt og
henvendelser skal besvares raskt. Kunder som kontakter Takstsenteret skal føle seg trygge på at de blir sikret punktlighet og kvalitet. Telefontjenesten er et viktig ansikt utad, og rask kundebetjening gjennom hele året (også i ferietider) har alltid vært en prioritert oppgave.

Takstsenteret skal fremstå som et kompetansesenter hvor de fleste oppgaver kan håndteres. Dersom Takstsenteret ikke har mulighet til å utføre et oppdrag, skal vi hjelpe kunden med å finne noen som kan bistå.

Takstsenterets medarbeidere skal være aktive i Norges Takseringsforbunds organisasjonsmessige virksomhet.

  Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

  TelefonEpost

  Skriv inn koden:

  captcha

  Takstsenterets historie

  Takstsenteret ble etablert i 1988 med tre takstmenn organisert i Norges Takseringsforbund som deltagere/partnere. Takstsenteret er et kontorfellesskap for frittstående, selvstendig næringsdrivende takstmenn med tverrfaglig bakgrunn fra byggebransjen. Kontorfellesskapet etablerte seg i leide kontorer på Eiksmarka og var der frem til 1993. I 1990 ble ytterligere tre nye partnere tatt opp i selskapet. I 1993 flyttet Takstsenteret til Fagertunveien 1 på Bekkestua. I 2003 kjøpte Takstsenteret kontorbygningen i Fagertunveien og dannet et eget eiendomsselskap for drift av dette. Det ble leid ut lokaler til eget bruk, til et arkitektfirma og til et møbeltapetserverksted. I 2018 ble bygget solgt og virksomheten flyttet til Ringsveien 3 på Stabekk. Takstsenteret består i 2019 av 12 takstmenn.

  Med sentral beliggenhet på Stabekk, er Bærum og Asker, samt Oslo Vest de sentrale områdene vi opererer i når det gjelder boligtaksering. Takstsenteret har imidlertid oppdrag i hele Akershusregionen og Buskerud. Takstsenteret har, i samarbeid med lokale takstmenn, også utført forskjellige typer oppdrag på landsbasis.

  Takstsenteret har opp gjennom tidene vært tilknyttet bransjerelaterte organisasjoner og deltakerne har vært, og er, aktive i organisasjonsarbeidet i Norsk Takst (Norges Takseringsforbund) sentralt og lokalt. Takstsenteret er således et ledende kontor innen bransjen, også på landsbasis. Kontoret har i tillegg en utenlandsk tilknytning gjennom sine forbindelser til sentrale personer som representerer sine organisasjoner gjennom medlemskap i TEGoVA (The European Group of Valuers Associations).

   Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

   TelefonEpost

   Skriv inn koden:

   captcha