Takstsenterets historie

Takstsenteret ble etablert i 1988 med tre takstmenn organisert i Norges Takseringsforbund som deltagere/partnere. Takstsenteret er et kontorfellesskap for frittstående, selvstendig næringsdrivende takstmenn med tverrfaglig bakgrunn fra byggebransjen. Kontorfellesskapet etablerte seg i leide kontorer på Eiksmarka og var der frem til 1993. I 1990 ble ytterligere tre nye partnere tatt opp i selskapet. I 1993 flyttet Takstsenteret til Fagertunveien 1 på Bekkestua, og har siden den gang drevet sin virksomhet derfra. Gjennom tidene har Takstsenterets bemanning variert noe, men fra 2003 har åtte aktive takstmenn og to kontorassistenter hatt sitt daglige virke på kontoret.

I år 2003 kjøpte Takstsenteret kontorbygningen i Fagertunveien og dannet et eget eiendomsselskap for drift av dette. Det leies ut lokaler til eget bruk, til et arkitektfirma og til et møbeltapetserverksted.

Med sentral beliggenhet på Bekkestua, er Bærum og Asker, samt Oslo Vest de sentrale områdene vi opererer i når det gjelder boligtaksering. Takstsenteret har imidlertid oppdrag i hele Akershusregionen og Buskerud. Takstsenteret har, i samarbeid med lokale takstmenn, også utført forskjellige typer oppdrag på landsbasis.

Takstsenteret har opp gjennom tidene vært tilknyttet bransjerelaterte organisasjoner og deltakerne har vært, og er, aktive i organisasjonsarbeidet i Norges Takseringsforbund sentralt og lokalt. Takstsenteret er således et ledende kontor innen bransjen, også på landsbasis. Kontoret har i tillegg en utenlandsk tilknytning gjennom sine forbindelser til sentrale personer som representerer sine organisasjoner gjennom medlemskap i TEGoVA (The European Group of Valuers Associations).