Hevd

Erverv av eiendomsrett eller bruksrett til en eiendom eller del av en eiendom på en slik måte at den forrige rettighetshavers rett blir utslettet uten hans medvirkning eller samtykke fordi den nye retten har vært utøvd en særlig lang tid med flere betingelser.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar