Helverdi eller Fastsumforsikring

For ting forsikret på helverdivilkår, erstattes skaden som for førsterisiko. Men erstatningen blir redusert dersom forsikringssummen er lavere enn gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende ting (underforsikring). Dvs, forsikringstaker tar risikoen for at den fastsatte forsikringssummen er dekkende for en gjennoppbygging etter en totalskade. Her blir det ingen avkortning hvis gjenanskaffelseskostnaden blir høyere enn forsikringssummen, men den fastsatte forsikringessummen er «taket» på utbetalingen ved totalhavari. Dvs, forsikringstaker aksepterer at gjenanskaffelseskostnaden kan bli høyere enn forsikringssummen, i det tilfellet blir utbetalingen avkortet.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar