Goodwill

Dette er en verdi som en igangværende bedrift kan erverve seg etter hvert på grunn av visse fordeler som den oppnår, og som kan tillegges økonomisk verdi uten å kunne knyttes til konkrete kapitalgjenstander. Fordeler kan som nevnt være innarbeidet kundekrets, forretningsrenommé, firmanavn o.l. Erstatning for goodwill kan bli aktuelt ved ekspropriasjon av en eiendom eller bruksrett til denne. Det privilegiet som en selger av en virksomhet gir til en kjøper når han tilkjennegir at vedkommende er hans handelsetterfølger. Eiendomsretten til en etablert forbindelse med kunder som er å betrakte som et element i den salgbare verdien av en virksomhet.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar