Gjengs leie

Gjengs leie vil være et representativt gjennomsnitt av det leienivå som allerede er etablert på stedet ved leie av lignende husrom på lignende vilkår. Gjengs leie vil derfor være adskillig mindre konjunkturømfintlig enn markedsleien etter som gjengs leie gjenspeiler et allerede etablert leienivå. Går leienivået ved nytutleie opp eller ned, vil dette riktignok medføre at endringene i gjengs leie skjer saktere enn endringen i markedsleie. (Sitat fra Ot.prop. nr. 82). Markedsleie reflekterer i større grad nivået nye leietagere er villige til å legge seg på. Dette betyr i realiteten at gjengs leie blir et gjennomsnitt av markedesleiene over et visst tidsrom. I et stigende marked (markedsleiene øker), vil gjengs leie ligge lavere enn markedsleien. I et synkende marked (markedsleiene synker), vil gjengs leie kunne ligge høyere enn markedsleien.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar