Hva betyr «yield»?

Yield er netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Begrepet er svært sentralt i verdivurderingen av en utleiebolig. Jo lavere yield-verdien er, desto høyere vil verdianslaget for i eiendommen være. Med andre ord gjenspeiler yield investorens totale avkastningskrav.

Dersom du har et visst beløp plassert i en bank, og beløpet har en årlig økning som inkluderer renter, vil du kunne regne ut avkastningen i prosent ved å dele rentebeløpet på innskuddskapitalen, og deretter gange dette med 100. 

Takstsenteret består av godkjente takstmenn med med tverrfaglig bakgrunn fra byggebransjen, ta kontakt med oss i dag:

    0 replies

    Legg igjen et svar

    Want to join the discussion?
    Feel free to contribute!

    Legg igjen en kommentar