Vi skal gjøre opp et bo og har noen særinteresser…

I alle tilfeller er vi pålagt å rapportere vårt skjønn når det gjelder markedsprisen i taksten. Dette skal vi gjøre uavhengig av hva taksten skal brukes til. Man kan derfor ikke bestille «høye» eller «lave» takster av oss.