Må jeg alltid bestille en fullstendig takst?

Nei, vi kan levere en forenklet vurdering av verdien av eiendommen i forbindelse med refinansiering. Den omfatter ikke en teknisk beskrivelse bygninger og nevner bare graverende forhold som kan være av interesse for en lånegiver.