Hvordan verdsettes bo-retter?

Borett/ bruksrett er vanligvis inngått i forbindelse med overdragelse av eiendom til neste generasjon. En tinglyst borett vil være en verdireduserende heftelse på eiendommen,. Verdien av slike boretter beregnes i henhold til reglene i arveavgiftslovens § 13.