Hva koster en takst?

Prisene varierer fra oppdrag til oppdrag. Prisene er basert på medgått tid, men på forespørsel kan vi gi en prisindikasjon for de mest vanlige boligtypene. Prisen på våre tjenester blir tillagt 25% mva. Prisen er også avhengig av det dokumentgrunnlaget vi får. Jo mer vi må grave fram av opplysninger, desto dyrere blir taksten.