Tomtekostnad

Den del av anleggskostnadene til et bygg som ikke regnes som byggekostnader og omfatter: a. kjøpesum for tomten b. gebyrer som påløper ved erverv av tomten c. utgifter til riving av bebyggelse som må fjernes for at nybygging skal finne sted d. utgifter til veier og vann-/kloakkanlegg e. alle utgifter til arbeider på tomten inntil byggegrube, som sprengning, graving, veier, grøfter, ledninger, planering, grøntanlegg, gjerder f. utgifter til ekstraordinære grunnarbeider, peling, sikring m.m.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar