Tomteareal

I vanlig dagligtale brukes ordet mål i forbindelse med tomtestørrelser. Fra gammelt av var 1 mål = 100 kvadratroter = 1/4 tønne land = 10 000 kvadratrot = 984,34363 m2. Nå brukes 1 mål som det samme som 1 da (dekar) = 1 000 m2.