Hva er den tekniske verdien av en bolig?

Den tekniske verdien av en bolig beregnes utelukkende på bakgrunn av boligens tekniske tilstand. Slitasje på kjøkkenet, vinduenes alder, hvorvidt badet er fuktsikkert, status på elektrisk anlegg og generell standard på utstyr og overflate er eksempler på noe av det som utgjør boligens tekniske verdi. Teknisk verdi beregnes ut fra hva det koster å bygge tilsvarende bolig ny i dag etter dagens lover, forskrifter og byggekostnader. Deretter gjøres fradrag for alder, slitasje, tilstandssvekkelser, forskriftsmangler, gjenstående arbeider osv

Teknisk verdi står i motsetning til tomteverdien, som regnes ut på bakgrunn av geografisk plassering: hvor attraktivt er nabolaget, nærhet til sentrum, opplevd trygghet, gjenboere, trafikkforhold, solforhold, utsikt og så videre. Listen over faktorer er lang.

Fordi markedsverdien er en kombinasjon av både teknisk verdi og tomteverdi, kan to boliger med lik teknisk verdi likevel ha to vidt forskjellige markedspriser. Dette fordi det er stor forskjell på tomteverdien i for eksempel storbyer og avsidesliggende strøk.

På samme måte kan man forvente at en bolig solgt til 4 millioner i Oslo vil ha en vesentlig lavere teknisk verdi enn en bolig solgt til samme pris i Finnmark – nettopp fordi tomteprisen på boligen i Oslo er høyere enn hva den er i Finnmark.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar