Takst II

Skal angi realisasjonsverdien i tilfelle av virksomhetens opphør, m.a.o. uavhengig av den virksomhet som foregår ved anlegget. Ved anlegg som neppe synes anvendbart til annet formål, kan begrepet rekonstruksjonsverdi innføres i stedet for realiasjonsverdien. Dette begrepet representerer en forsiktig beregning av anleggsverdien basert på den minimumsforrentning man mener det er realistisk å regne med vil kunne oppnås. En beregning som må foretas på grunnlag av de driftsøkonomiske betraktninger og etter de samme prinsipper som benyttes ved beregning av den normale forrentningsverdien.