Adresse

Takstsenteret
Fagertunveien 1
Postboks 262
1319 Bekkestua

Sentralbord

Tlf: 67 12 41 12

Fax: 67 12 50 77

E-post

post@takstsenteret.no

Takstleksikon

[wpsearch]

Du kan også se en fullstendig liste over alt innhold i takstleksikonet