Rettsvern

Den beskyttelse en rettighetshaver har mot andre rettighetshavere i kollisjonstilfeller, som sikkerhet for at en rettighet ikke skal falle bort eller blir redusert. Oppnås ved tinglysning i grunnboken. Systemet ivaretas ved dagbokføring.