Rehabilitering

Arbeider som utføres for å fornye deler av en bygningsdel eller hele bygningsdelen. Dette bringer bygningdelen opp mot opprinnelig referansenivå, dvs. bringer tilbake til den stand den var i som ny.