Obligasjonsleiligheter

Dette er i realiteten et leieforhold hvor den opprinnelige leietageren har gitt et rentefritt lån til gårdeier. Obligasjonen følger leieforholdet, og innløses til pålydende til fastsatt tid. Obligasjonsleiligheter har således ingen særlig verdi ut over obligasjonens pålydende, og man må være forsiktig med å betale høyere pris for et slikt leieforhold.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar