Kontantstrømanalyse (Cashflow)

Baserer seg på en diskontering (tilbakeføring til nåverdi (dagens verdi)) av periodiske inntektsoverskudd over en bestemt tidsperiode. Forventet salgsverdi ved periodens utløp diskonteres også. Summen av de diskonterte beløpene gir verdien i dag.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar