Forkjøpsrett

En forkjøpsrett til en eiendom fungerer vanligvis slik at den som har forkjøpsrett vil kunne tre inn og overta høyeste bud etter en normal budrunde. Dette gjelder f.eks for borettslag. En slik forkjøpsrett vil ikke påvirke eiendommens verdi. Er det derimot tinglyst forkjøpsrett til en fastsatt pris, vil dette begrense eiendommens verdi til maksimum den fastsatte prisen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar