Fellesgjeld

Ved kjøp av borettslagsleiligheter, aksjeleiligheter og eierseksjoner (selveierleiligheter) må man bringe klarhet i fellesgjelden før man vurderer kjøp. Dersom laget/ selskapet/ sameiet har tatt opp felles lån, f. eks. i forbindelse med rehabilitering, tomtekjøp eller lignende, er dette en felles forpliktelse som vil følge leiligheten ved salg. Dersom man kjøper en leilighet til kr. 1.000.000,- og andelen av felles gjeld utgjør kr. 200.000,-, har man egentlig betalt kr. 1.200.000,- for leiligheten. Fellesgjelden nedbetales imidlertid gjennom husleie/ fellesutgifter. Ved å lese regnskap og årsberetning vil man kunne finne fellesgjelden, det sikreste er imidlertid å undersøke hos forretningsfører, da det kan ha skjedd endringer i belåningsgraden etter at regnskapet er avsluttet. Vær spesielt oppmerksom på at enkelte borettslag kan ha avtalt avdragsfrihet for fellesgjelden i en viss periode. Husleie/fellesutgifter vil da kunne øke dramatisk fra den dagen det skal betales avdrag.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar