Takstformidling på landsbasis

Takstnett

Takst på engelsk

Takstsenteret besørger takstrapporter på engelsk om ønskelig.

TEGoVA

Gjennom vårt kontaktnett i TEGoVA (The European Group of Valuers Associations) kan vi formidle takst i hele Europa.

Se TEGoVAs webside