Dokumenter som ofte brukes ved taksering

(For vanlige boliger:) Grunnbokutskrift (panteattest) Skjøte Kjøpekontrakt Eventuell festekontrakt og kvittering for betalt festeavgift Målebrev/skylddeling Kartforretning Situasjonskart og bygningstegninger ev. byggeprospekt Opplysninger om forsikringsforholdet (forsikringsavtale) Opplysninger om kommunale avgifter og ligningsverdi Eventuelle leiekontrakter ved utleie Brukstillatelser/ferdigattester (I tillegg for borettslag/aksjeleiligheter:) Adkomstdokumenter (aksje- eller andelsbrev og andelsobligasjon). Opplysninger om husleien – leiekontrakt Siste årsberetning og regnskap for boligselskapet/laget. Opplysninger om forretningsfører/selskap Opplysninger om fyringsutgifter (I tillegg for næringseiendommer:) Reguleringsplaner Oversikt over offentlige påbud (bygg, brann, helse, miljø, utslipp, forurensning med mer.) Leiekontrakter Oversikt over alle leietagerne, leiepriser, leiearealer, reguleringsklausuler og løpetider Hvilke tilleggskostnader leietagerene har i forbindelse med fordeling av fellesutgifter og andeler av fellesarealer Oversikt over driftsutgifter, ev. de siste års gårdsregnskaper Driftsbudsjetter/prognoser Oversikt over kommende ekstraordinære utbedringskostnader

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar