Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport, tilpasset avhendingsloven, hvor det er lagt spesiell vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevant ved eierskifte. Rapporten gir i tillegg til tilstandsgrader informasjon om bygningsdelenes levetider. Boligsalgsrapport leveres ofte i kombinasjon med takst og arealmåling.

boligsalgsrapport