Annuitetslån

Summen av renter og avdrag som betales hver termin er konstant i hele lånets løpetid. Det betyr at avragsdelen er liten i begynnelsen og rentedelen er stor. Etterhvert skifter bildet og avdragsdelen er stor mot slutten av løpetiden, mens rentedelen er liten.