Affeksjonsverdi

Dette er den verdi av ikke økonomisk art, utover vanlig markedsverdi, som en eiendom på grunn av personlige forhold kan ha for en enkelt eller mindre krets av personer